Andelshaver

Tilmeld dig som andelshaver af Udsholt Vandværk her:

andel@udsholtvand.dk

Vi skal bruge følgende oplysninger:
Navn
Forbrugsadresse
Bopælsadresse
Telefonnummer
E-mail

Jf. pkt. 5.6 i vedtægterne skal tilmelding ske senest 1.april for at
kunne deltage i årets generalforsamling.