Vandanalyse af vandet fra Udsholt Vandværk

Udsholt Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres
til værkets forbrugere.

Se rapporter af prøveudtagninger i nedenstående link.

 

Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger iht. lovgivningen.   

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 5. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

 

 

Udsholt Vandværk A.m.b.a. 
Udsholtvej 71
3230 Græsted
Tlf. 48 71 53 87

Drift telefontid:
Mandag til torsdag kl. 7.00 - 15.30
Fredag kl. 7.00 - 12.00
E-mail: drift@udsholtvand.dk

Administration telefontid:
Mandag til torsdag kl. 9.00 - 12.00
E-mail: adm@udsholtvand.dk

Vagttelefon:
Ved driftsforstyrelser og akut ledningsbrud
uden for normal arbejdstid
kontakt tlf. 48 71 53 87
Der stilles om til vagten.