Forbrug og vandmåler

En person bruger i gennemsnit ca. 40 m3 vand pr. år.

En gang om året skal vandmåleren aflæses. Dette skal ske så tæt på 31.12 som muligt.

Forbrugere med en almindelig måler modtaget primo december et  brev med besked om at sende eller ringe en aflæsning til os. 

Forbrugere der har fået installeret en fjernaflæselig vandmåler (se foto her), skal ikke længere foretage en årlig indberetning af målerstanden.

Vandværket sørger for elektronisk indberetning af målerstanden. Dette sker ved, at køre forbi på vejen og indhente målerdata fra vandmåleren.

Dette sker primo januar måned - men aflæsningen vil være pr. 31.12. Dette kan lade sig gøre, da fjernaflæsningsmåleren gemmer de sidste 13 måneders forbrug.

 

Udsholt Vandværk A.m.b.a. 
Udsholtvej 71
3230 Græsted
Tlf. 48 71 53 87

Drift telefontid:
Mandag til torsdag kl. 7.00 - 15.30
Fredag kl. 7.00 - 12.00
E-mail: drift@udsholtvand.dk

Administration telefontid:
Mandag til torsdag kl. 9.00 - 12.00
E-mail: adm@udsholtvand.dk

Vagttelefon:
Ved driftsforstyrelser og akut ledningsbrud
uden for normal arbejdstid
kontakt tlf. 48 71 53 87
Der stilles om til vagten.