Ejerskifte/flytteafregning

Da Udsholt Vandværk er privat, modtager vi ikke automatisk besked om ejerskifte.

I de fleste tilfælde bliver oplysninger fremsendt af ejendomsmægleren.

Vi skal bruge følgende oplysninger for at kunne foretage et ejerskifte:

Ny ejer incl. bopælsadresse
Dato for overtagelse
Aflæsning af vandmåleren (gerne med foto)
Fraflytter´s nye adresse
Gerne email adresser og telefonnumre

Oplysningerne skal sendes til administrationen

Ved ejerskifte udfærdiger Udsholt Vandværk flytteafregning.