Ejerskifte/flytteafregning

 

Da Udsholt Vandværk er privat, modtager vi ikke automatisk besked om ejerskifte.

I de fleste tilfælde bliver oplysninger fremsendt af ejendomsmægleren.

Vi skal bruge følgende oplysninger for at kunne foretage et ejerskifte:

Adressen
Dato for overtagelse
Aflæsning af vandmåleren (gerne med foto)
Køber: Navn, bopælsadresse, telefonnummer, email.

Sælger: Navn, bopælsadresse, telefonnummer, email.

Oplysningerne skal sendes til 
administrationen

Ved ejerskifte udfærdiger Udsholt Vandværk flytteafregning.

Husk der skal også gives besked til Gribskov Forsyning (spildevand).
De skal have samme oplysninger som os, så send gerne en fællesmail.