Gebyrer

Der betales bl.a. gebyr for:

manglende betaling
lukning og genåbning af vand
anmodning om at vandværket aflæser måleren
ejerskifte
manglende oplysning om ny bopælsadresse (returpost)

For at se gældende og alle gebyrer. Tryk HER