Ledningsnettet

Hvor starter forbrugerens ansvar, og hvor slutter vandværkets.

Her kan du se, hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter,
og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder.

Alle anlæg og komponenter uden for skellet, er vandværkets ansvar.
Mens anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar.
Dog er vandmålerne, uanset hvor de er placeret, vandværkets ansvar.
Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.