Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling skulle være afholdt senest i maj 2021, men er udsat på grund af Covid-19/forsamlingsforbuddet.
Der er nu indkaldt til generalforsamling, lørdag den 12. juni 2021 kl. 10.00 på Blistrup Skole.
Dog tages der forsat forbehold for ændringer af Covid-19 forhold.

Indkaldelse 2021
Vedr. punkt 5: Der er ingen indkomne forslag

Årsrapport 2020

Drifts- og investeringsbudget 2021-2022

Referat 2021