Flyttemeddelelse


Husk at give vandværket besked, hvis du skifter bopælsadresse

(gælder specielt sommerhusejere).

Vi får ikke automatisk besked.

Send en e-mail til administrationen 

Hvis vandværket selv skal indhente oplysninger om ny bopælsadresse, vil der på 
næste opkrævning blive tilskrevet et gebyr for dette jf. Takstbladet.