Udlejning

Udsholt Vandværk administrerer ikke udlejninger.

Vandforbrug skal opkræves over huslejen evt. sammen med spildevand. 

Iflg. Regulativet hæfter ejer for vandforbrug mv. og kommer til at betale,
hvis lejer ikke gør det.