Klagevejledning

Ny lov pr. 1. oktober 2015

Nu kan vandværkets forbrugere igen klage over leveringsbetingelserne.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for
Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation.
Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.
Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til 
Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, 
hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte
beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede 
beløb, som betingelse for indbringelse af klager.