Til ejendomsmæglere

 

 

Vi skal bruge følgende oplysninger for at kunne foretage et ejerskifte:

Adressen
Dato for overtagelse
Aflæsning af vandmåleren (gerne med foto)
Køber: Navn, bopælsadresse, telefonnummer, email.
Sælger: Navn, bopælsadresse, telefonnummer, email.

Oplysningerne skal sendes til 
administrationen

Husk der skal også gives besked til Gribskov Forsyning (spildevand).
De skal have samme oplysninger som os, så send gerne en fællesmail.

 

Såfremt vandværket anmodes om, at aflæse vandmåleren i forbindelse med ejerskifte
afregnes der for dette iht. gældende Takstblad, som kan ses
HER

Vandværket fremsender gerne årsopgørelser, hvis der er en fuldmagt fra sælger til at indhente denne.

Ved ejerskifte udfærdiger Udsholt Vandværk flytteafregning til sælger. Vores afregning skal ikke med
i en evt. refusionsopgørelse.