Til ejendomsmæglere

 

 

Vi skal bruge følgende oplysninger for at kunne foretage et ejerskifte:

Ny ejer incl. bopælsadresse
Dato for overtagelse
Aflæsning af vandmåleren - kun de sorte felter (gerne med foto)
Fraflytter´s nye adresse
Email adresser og telefonnumre

Oplysningerne skal sendes til administrationen

Såfremt vandværket anmodes om, at aflæse vandmåleren i forbindelse med ejerskifte
afregnes der for dette iht. gældende Takstblad, som kan ses HER

Vandværket fremsender gerne årsopgørelser, hvis der er en fuldmagt fra sælger til at indhente denne.

Ved ejerskifte udfærdiger Udsholt Vandværk flytteafregning til sælger. Vores afregning skal ikke med
i en evt. refusionsopgørelse.