Beskæring

Beskæring af buske og træer langs vejen

Læs om regler for beskæring af hække og træer ud mod kommunale og private veje og fortove.


 

Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum:

·         4,20 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane

·         2,80 m over fortov/græsrabat

Bevoksningen må ikke dække skilte og ikke dække for vejbelysningen.

Er du i tvivl om skellets beliggenhed, kan det oplyses at eventuelle lysmaster ved fortovets bagkant sædvanligvis er
placeret i fortovsarealet umiddelbart ved skel.

Kilde: Gribskov Kommune