Fjernaflæsning

Udsholt Vandværket anvender elektroniske vandmålere, som aflæses ved "drive by". 
Der udsendes derfor ikke længere aflæsningskort.

Målerne aflæses i begyndelsen af januar, hvor vi langsomt kører forbi alle ejendomme
og modtager målerstanden pr. 31. december. Perioden hvor målerne bliver aflæst vil
fremgå af 
Forsiden under Aktuelt. 

På vandværket overføres de aflæste målertal til afregningssystemet og er klar til den
årlige opgørelse.

 

Det årlige vandforbrug kan ses under Selvbetjening/Årsaflæsning, samtidig med årsopgørelserne
sendes ud. Ca. medio marts måned.

Målerstanden og det årlige vandforbrug videregives til Gribvand Spildevand,
der bruger målerstanden til beregning af spildevandsafgiften.