Frostsprængt måler

Hvis det konstateres at vandmåleren er frostsprængt skal vandværket kontaktes.
Vandværket udskifter måleren og der fremsendes faktura til forbrugeren:

Se gældende Takstblad. Tryk HER