Lækager

Eftergivelse af vandafgift

Ansøgningsskema PDF

Lækage kan blive en rigtig dyr oplevelse. Hvis uheldet er ude, og der er lækket vand fra en skjult installation, er der mulighed for at få refunderet både vandafgiften og vandværkets del af vandprisen. Men der skal være tale om læk fra en skjult installation, og der skal være tale om en privat forbruger.

Reglerne er fastsat i skatte-lovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet.

Ovenstående ansøgningen skal udfyldes og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden. Ansøgningsskema skal returneres til vandværkets administration, vedlagt dokumentation i form af udtalelse fra VVS-installatøren, faktura, fotos o.lign.

Det er vandværket, der enten afviser eller godkender ansøgningen.

Eftergivelse af kravet

Hvis kravet eftergives, skal det trækkes fra det gennemsnitlige årlige (3 år) forbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3.

Vandværket skal opbevare de godkendte ansøgninger, som dokumentation overfor SKAT, ligesom ansøgningerne  indgår i vandværkets regnskab.