Vandbehandling

Sådan producerer vi drikkevandet

Udsholt Vandværk producerer drikkevand fra grundvand. Det grundvand vi pumper op, er så rent, at vi kan bruge det som drikkevand uden at gøre andet end at ilte og filtrere det. Vandet kommer fra 4 kildepladser som ligger tæt rundt om selve vandværket. Vi indvinder årligt lidt over 300.000 m3 vand.

 
Vi ilter og filtrerer grundvandet

På Udsholt Vandværket fjerner vi uønskede stoffer fra grundvandet, som f.eks. jern, mangan, svovlbrinte og metan. Her starter vi med iltning (bundbeluftning). Ved iltningen fjernes gasser som svovlbrinte og metan.

Derefter løber vandet over sandfiltre, her fjernes jern og mangan. Fra sandfiltre videre til rentvandstanke, hvor vandet ligger klar til at komme ud til forbrugerne.