Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020/Covid-19

Årets generalforsamling vil blive afholdt hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret,
og når der igen fra myndighederne gives tilladelse til, at større forsamlinger kan samles.