Ekstraordinær Generalforsamling 12. november 2020

Torsdag den 12. november kl. 19.00 afholdes der ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsorden er 2 afstemning om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering m.v.

OBS! På grund af Covid-19 er tilmelding nødvendig. Send tilmelding til: adm@udsholtvand.dk eller ring 48 71 53 87 ml. kl. 9.00-15.00. Sidste frist for tilmelding er den 2. november.

Indkaldelse

Referat eks.ordinær 12. november 2020

Tidligere udsendt materiale og referat af ekstra ordinær generalforsamling den 10. oktober kan læses her under.

 

Ekstraordinær Generalforsamling 10. oktober 2020

Lørdag den 10. oktober kl. 10.00 afholdes der ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsorden er forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering m.v. pr. 1. januar 2022. Indkaldelse og lovpligtigt materiale kan ses her under.

OBS! På grund af Covid-19 er tilmelding nødvendig. Send tilmelding til: adm@udsholtvand.dk eller ring 48 71 53 87 ml. kl. 9.00-15.00. Sidste frist for tilmelding er den 1. oktober.

Indkaldelse

Orientering til forbrugerne

Lovpligtige oplysninger

Referat eks.ordinær 10. oktober 2020

 

Ekstraordinær Generalforsamling 2020

Torsdag den 10. september kl. 19.00 afholdes der ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsorden er vedtægtsændringer fra ordinær generalforsamling.

Indkaldelse ekstraordinær

Vedtægtsændringer (tilrettet version)

Referat eks.ordinær 10. september 2020

 

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling skulle være afholdt i maj 2020, men blev udsat på grund af Corona-situationen.
Der er nu indkaldt til generalforsamling, lørdag den 8. august 2020 kl. 10.00 på Blistrup Skole.
Dog tages der forsat forbehold for ændringer af Covid-19 forhold.

Indkaldelse 2020

Årsrapport 2019

Drifts- og investeringsbudget 2020-2021

Forslag jf. pkt. 5.1

Forslag jf. pkt. 5.2

Referat 2020