Vandkvalitet

Vandanalyse af vandet fra Udsholt Vandværk

Udsholt Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres
til værkets forbrugere.

Se rapporter af prøveudtagninger i nedenstående link på Jupiter.

Jupiter - Vandprøver
 

Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger iht. lovgivningen.   

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 5. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.